Det mest avancerade
multi-OS DLP-verktyget

Upptäck, övervaka och skydda Ert känsliga data med Endpoint Protector, det avancerade multi-OS verktyget

Förenklad utrullning och skalbarhet

Prisbelönt lösning för säkerhetsmedvetna organisationer

Tillgänglig för Windows, Mac och Linux

Industry-Leading 
Data Loss Prevention (DLP)

Trusted by

Starka funktioner för ett ultimat dataskydd

device-control-color

Device Control

USB & Peripheral port control

Granulär kontroll baserad på tillverkar-id, produkt-id, serienummer m.m.

Content-Aware Protection

Skanning av data i rörelse

Övervaka, kontrollera och blockera filöverföringar. Detaljerad kontroll genom både innehåll och context inspektion

Enforced Encryption

Automatisk USB kryptering

Kryptera, hantera och säkerställ USB lagringsenheter genom att skydd datat som är i transit. Lösenordsbaserat, lättanvänt och mycket effektivt.

eDiscovery

Skannar data i vila

Upptäck, kryptera och ta bort känslig data. Detaljerad innehålls- och sammanhangs-granskning genom manuella eller automatiska genomlysningar

Award-winning Prisbelönt DLP-lösning som ökar säkerheten för konfidentiell information och affärsverksamheter.

Skydda data av högt värde från ihållande säkerhetshot och utmaningar

Skydd för immateriell egendom (IP)

Endpoint Protector använder avancerad teknik som N-gram-baserad textkategorisering för att exakt upptäcka IP, såsom källkod, inom hundratals filformat och sedan övervaka och kontrollera eventuella överföringar.

Skyddar personligt identifierbar information (PII)

Upptäck och skydda personligt identifierbar information (PII) lagrad på anställdas slutpunkter med vår dataupptäcktsmodul. Övervaka data och förhindra dataexfiltrering med ett allt-i-ett verktyg för förebyggande av dataförlust.

Skydd mot insiderhot

Stoppa dataläckage genom att tillämpa lämpliga cybersäkerhetskontroller vid slutpunkten – från att logga potentiella insiderhot till blockering i realtid. Upptäck användare som inte följer bästa praxis för datasäkerhet och situationer som kan leda till policyöverträdelser.

Compliance and Regulations

Endpoint Protector kan hjälpa organisationer att säkerställa datasekretess och uppnå regelefterlevnad med HIPAA, PCI-DSS, GDPR, SOX och andra, undvika böter och andra skador som ålagts av tillsynsmyndigheter.

Behöver ni hjälp? Få kontakt med en expert på dataskyddsfrågor:

Flera distributionsalternativ tillgängliga

virtual-appliance

Virtual appliance

Tillgänglig i formaten VMX, PVA, OVF, OVA, XVA och VHD, och är kompatibel med de flesta populära virtualiseringsverktygen.

cloud-services-gray

Cloud

Tillgänglig för distribution i följande molntjänster: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure eller Google Cloud Platform (GCP).

cloud-hosted-gray

SaaS

Minska installationens komplexitet och kostnader. Fokusera mer resurser på att identifiera och minska risker för din känsliga data och mindre på att underhålla infrastrukturen.

Mer datasäkerhet, mindre huvudvärk

Med Endpoint Protector undviker du komplicerade, tidskrävande implementeringar och ser till att din DLP-lösning inte blir störande för legitima affärer.

Färre avbrott

Minimal störning av legitima affärer: Endpoint Protector använder banbrytande teknik för att minimera falska positiva resultat och slöseri med resurser. Lätta medel och supergranulär kontroll hjälper också till att upprätthålla oavbrutna arbetsflöden i hela företaget.

Easy set-up with predefined policies

Fördefinierade policyer är tillgängliga för snabba, problemfria implementeringar. Mer detaljerade inställningar kan också enkelt tillämpas för att möta olika avdelningars krav genom att specificera vilka enheter som kan eller inte kan användas, skapa enhetsvitlistor och svartlistor och definiera policyer per användare, dator eller grupp.

Simplified deployment process

Njut av en sömlös implementering med ett intuitivt gränssnitt och installationsprocess. Endpoint Protector passar alla företags behov med flera distributionsalternativ och integrationsmöjligheter och expertstöd och assistans under hela implementeringsprocessen.

Central administration

Endpoint Protector tillåter full kontroll över de anslutna enheterna och dataflödena i en enda instrumentpanel – även på distans. Få varningar och rapporter i realtid, konfigurera policyer och använd detaljerad information och loggar* relaterad till händelser, filöverföringar, enheter som används eller användaraktivitet som krävs för snabbare och mer exakt förebyggande eller begränsning av datasäkerhetsincidenter.

Alltid full kontroll av känsligt data. När som helst och var som helst

Varningar och rapporter i real-tid

Skapa konfigurerbara varningar eller rapporter baserat på senaste eller pågående händelser för att stoppa dataförlust eller stöld innan det händer.

Detaljerade loggar

Få detaljerad information och loggar relaterad till händelser, filöverföringar, enheter som används eller ovanlig användaraktivitet som krävs för snabbare och mer exakt begränsning av datasäkerhetsincidenter.

SIEM integration

Skapa anpassade rapporter, instrumentpaneler eller till och med användarbeteendeanalys baserat på loggar med hjälp av SIEM-integreringsmöjligheten som tillhandahålls av Endpoint Protector.

Det finns många "use cases" globalt - Se här vad kunderna säger om lösningen

“We have tried many security products, but Endpoint Protector is the best of the breed of data loss prevention (DLP) that easily integrates into Apple, Mac and mixed multi-OS environments.”
Brian Bloom,
CTO
Honda Lock
“The most required features for us were the Network Share control from the Device Control module and the Bluetooth device. These features helped the company to manage the users easily and to block transfers to mobile devices, USB devices, and external devices.”
Mr. Alejandro Garcés,
IT
Spectrum of Hope
“Endpoint Protector adds a strong layer of data security. In addition, CoSoSys customer service is excellent.”
Josh McCown,
IT Director
“Our company was set up within hours and the support and service offered by CoSoSys are excellent.”
Jay Patel,
Account Manager
Högt rankade i Gartner Peer Insights för förebyggande lösningar för företagsdataförlust.
Få en demo!
* Vi kommer under inga omständigheter dela er personliga information med någon. Läs vårr "Privacy Policy" för mer information.